Liudviko XVI stiliaus spinta, France
Liudviko XVI stiliaus spinta, France